header

SLUŽBY

Vývoj a prototypová výroba elektronických zariadení

Našou hlavnou činnosťou je vývoj a výroba prototypov elektronických zariadení. Vyrábame prevažne zariadenia pre riadiace a meracie účely založené na použití 32 alebo 8 bitových mikroprocesorov. Preferovanou platformou su procesory typu ARM pre zložitejšie úlohy a AVR Atmega firmy Atmel/Microchip. V prípade potreby OS pracujeme s Linuxovými miniPC triedy Raspberry Pi, BeagleBone alebo UP Board.

Postup objednávky

Na základe viacročných skúseností sme si vytvorili overený a fungujúci postup objednávania prác. Postup sa dá zhrnúť do nasledujúcich bodov:

Programovanie mikrokontrolérov - sw

Ponúkame vývoj software pre existujúci hardware, resp. pre rôzne systémy tretích strán. Pri dlhodobejších projektoch sme schopní zabezpečiť vývoj software aj na iných platformách.

Projekty